20% na nową kolekcję biegową Diadory

REGULAMIN PROMOCJI 20% na nową kolekcję biegową Diadory

   Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji 20% na nową kolekcję biegową Diadory jest firma MM SPORT Maciej Maciantowicz spółka komandytowa, ul. Krakowiaków 12, 32-060 Kryspinów.
 2. Promocja 20% na nową kolekcję biegową Diadory obowiązuje od godziny 08:00 dnia 15.04.2024 do 21.04.2024 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem punktu 1. w „Warunki i zasady skorzystania z promocji 20% na nową kolekcję biegową Diadory”.
 3. Promocja 20% na nową kolekcję biegową Diadory obowiązuje w sklepie internetowym MM SPORT działającym w domenie www.mmsport.pl.
 4. Promocja 20% na nową kolekcję biegową Diadory obowiązuje przy zakupie produktów biegowych z nowej kolekcji marki Diadora w sklepie internetowym MM SPORT. Bezpośredni link do promocji to 20% NA NOWĄ KOLEKCJĘ BIEGOWĄ DIADORY
 5. Klient otrzymuje 20% rabatu na nową kolekcję biegową Diadory po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego RUN.
 6. Promocja 20% na nową kolekcję biegową Diadory nie łączy się z innymi wewnętrznymi programami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora (karty rabatowe, programy partnerskie itp.)
 7. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

 

   Warunki i zasady skorzystania z promocji 20% na nową kolekcję biegową Diadory

 1. Czas trwania promocji obejmuje okres od godziny 08:00 dnia 15.04.2024 do 21.04.2024 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.
 2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 7 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania promocji 20% na nową kolekcję biegową Diadory dokona zakupu produktów z nowej kolekcji biegowej marki Diadora, dostępnych w sklepie internetowym MM SPORT, po wpisaniu kodu rabatowego RUN w koszyku, ma możliwość otrzymania specjalnego rabatu 20%. 
 3. W przypadku osób, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, naliczona zostanie korzystniejsza oferta promocyjna. Inne wewnętrzne programy promocyjne nie obowiązują w przypadku zakupu w ww. promocji.
 4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania.
 5. W przypadku chęci zwrotu produktu/ów zakupionych w ramach promocji wiosennej, sklep MM SPORT zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt. 


   Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.mmsport.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mmsport.pl.
 3. Biorąc udział w Ofercie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Oferty określone w regulaminie.
 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego.
pixel