Regulamin promocji na nową kolekcję Under Armour "Drugi produkt -60%"

REGULAMIN PROMOCJI NA NOWĄ KOLEKCJĘ UNDER ARMOUR „Drugi produkt -60%”
 
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji na nową kolekcję Under Armour „Drugi produkt -60%” jest firma MMSport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Maciej Maciantowicz, ul. Księcia Józefa 54A, 30-206 Kraków.

2. Oferta specjalna „Drugi produkt -60%” obowiązuje od godziny 9:00 dnia 15.10.2019 do 31.10.2019 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem punktu 1. w „Warunki i zasady skorzystania z oferty specjalnej”.

3. Oferta obowiązuje w sklepie internetowym MMSport działającym w domenie www.mmsport.pl.

4. Oferta obowiązuje wyłącznie przy zakupie produktów z nowej kolekcji marki UNDER ARMOUR. Bezpośredni link do promocji: https://mmsport.pl/pol_m_Nowosci-448.html

5. Rabat 60% liczony jest od aktualnej ceny towaru w sklepie. Produkty przecenione oraz na wyprzedaży nie są objęte promocją.

6. Promocja na nową kolekcję nie łączy się z innymi promocjami i wewnętrznymi programami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora (karty rabatowe, programy partnerskie itp.)

7. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

 

Warunki i zasady skorzystania z oferty specjalnej

1. Czas trwania oferty obejmuje okres od godziny 9:00 dnia 15.10.2019 do 31.10.2019 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Oferty dokona zakupu 2 lub wielokrotności (max. 6 produktów) produktów z nowej kolekcji marki UNDER ARMOUR ma możliwość otrzymania specjalnego rabatu 60% na każdy tańszy produkt. Algorytm przyznania rabatu wygląda następująco:

- zakup 2 produktów: klient otrzymuje rabat 60% na najtańszy produkt w koszyku
- zakup 3 produktów: klient otrzymuje rabat 60% na najtańszy produkt w koszyku
- zakup 4 produktów: klient otrzymuje rabat 60% na 2 najtańsze produkty w koszyku
- zakup 5 produktów: klient otrzymuje rabat 60% na 2 najtańsze produkty w koszyku
- zakup 6 produktów: klient otrzymuje rabat 60% na 3 najtańsze produkty w koszyku

Aby rabat został naliczony, zakup ten musi zostać wykonany jednorazowo, podczas jednego zamówienia – dodając wymagane dla oferty specjalnej produkty do koszyka zakupowego.

3. Udzielony rabat z tytułu Oferty „Drugi produkt -60%” nie łączy się z innymi ofertami i promocjami, jakie mogą być udzielane w sklepie MMSport. W przypadku osób, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, naliczona zostanie korzystniejsza oferta promocyjna. Inne rabaty nie obowiązują w przypadku zakupu w ww. promocji. 

4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania.

5. W przypadku chęci zwrotu produktów marki Under Armour zakupionych w ramach promocji „Drugi produkt -60%” Klient zobowiązany jest zwrócić również produkt na który przyznany został rabat -60%, gdyż nie spełnia wówczas wymagań Oferty specjalnej. W przypadku zwrotu jednego produktu marki Under Armour zakupionego w ramach oferty „Drugi produkt -60% Klient płaci wówczas za drugi zatrzymany produkt Under Armour cenę regularną, bez rabatu 60%. Sklep MMSport dopuszcza możliwość zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu Zwrotów i Reklamacji dostępnego na stronie sklepu: www.mmsport.pl. W przypadku zwrotu produktu, na zakup którego został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep MMSport zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt. 


Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.mmsport.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mmsport.pl. 

3. Biorąc udział w Ofercie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Oferty określone w regulaminie.

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego.

pixel