Regulamin promocji na nową kolekcję treningową i biegową -20%

REGULAMIN PROMOCJI NA NOWĄ KOLEKCJĘ TRENINGOWĄ I BIEGOWĄ -20%   Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji na nową kolekcję treningową i biegową -20% jest firma MM Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Księcia Józefa 54A, 30-206 Kraków.
 2. Promocja na nową kolekcję treningową i biegową -20% obowiązuje od godziny 12:00 dnia 20.03.2020 do 24.03.2020 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem punktu 1. w „Warunki i zasady skorzystania z promocji na nową kolekcję treningową i biegową -20%”.
 3. Promocja na nową kolekcję treningową i biegową -20% obowiązuje w sklepie internetowym MM Sport działającym w domenie www.mmsport.pl. Bezpośredni link do promocji: https://mmsport.pl/pol_m_SPORTY_Trening-i-bieganie-3978.html
 4. Promocja na nową kolekcję treningową i biegową -20% obowiązuje wyłącznie przy zakupie nieprzecenionych produktów z nowej kolekcji treningowej i biegowej, dostępnych w sklepie internetowym MM Sport, z zastrzeżeniem iż produkty marki NIKE są wyłączone z promocji.
 5. Rabat 20% liczony jest od aktualnej ceny towaru w sklepie. Produkty przecenione oraz na wyprzedaży nie są objęte promocją.
 6. Promocja na nową kolekcję treningową i biegową nie łączy się z innymi promocjami i wewnętrznymi programami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora (karty rabatowe, programy partnerskie itp.)
 7. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

 

   Warunki i zasady skorzystania z promocji na nową kolekcję treningową i biegową -20%

 1. Czas trwania oferty obejmuje okres od godziny 12:00 dnia 20.03.2020 do 24.03.2020 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.
 2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 7 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania promocji na nową kolekcję treningową i biegową dokona zakupu produktu/ów z nowej kolekcji treningowej i biegowej wszystkich marek za wyjątkiem NIKE, dostępnych w sklepie internetowym MM Sport, ma możliwość otrzymania specjalnego rabatu 20%.
 3. Udzielony rabat z tytułu promocji na nową kolekcję treningową i biegową -20% nie łączy się z innymi ofertami i promocjami, jakie mogą być udzielane w sklepie MM Sport. W przypadku osób, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, naliczona zostanie korzystniejsza oferta promocyjna. Inne rabaty nie obowiązują w przypadku zakupu w ww. promocji.
 4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania.
 5. W przypadku chęci zwrotu produktu/ów zakupionych w ramach promocji na nową kolekcję treningową i biegową -20%, sklep MM Sport zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt. 


   Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.mmsport.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mmsport.pl.
 3. Biorąc udział w Ofercie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Oferty określone w regulaminie.
 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego.
pixel