Dzień Kobiet - dodatkowe 10% na damską kolekcję

REGULAMIN PROMOCJI NA DZIEŃ KOBIET - 10%

   Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji na Dzień Kobiet -10% jest firma MM SPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Księcia Józefa 54A, 30-206 Kraków.
 2. Promocja na Dzień Kobiet -10% obowiązuje od godziny 00:00 dnia 05.03.2021 do 08.03.2021 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem punktu 1. w „Warunki i zasady skorzystania z promocji na Dzień Kobiet”.
 3. Promocja na Dzień Kobiet obowiązuje w sklepie internetowym MM SPORT działającym w domenie www.mmsport.pl.
 4. Promocja na Dzień Kobiet obowiązuje przy zakupie wszystkich produktów z damskiej kolekcji, zarówno z nowej kolekcji jak i przecenionych, w sklepie internetowym MM SPORT. Bezpośredni link do promocji to https://mmsport.pl/pol_m_ONA-3715.html
 5. Klient otrzymuje dodatkowe 10% rabatu na kolekcję damską po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego LABELLA.
 6. Promocja na Dzień Kobiet - 10% nie łączy się z innymi wewnętrznymi programami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora (karty rabatowe, programy partnerskie itp.)
 7. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

 

   Warunki i zasady skorzystania z promocji na Dzień Kobiet

 1. Czas trwania oferty obejmuje okres od godziny 00:00 dnia 05.03.2021 do 08.03.2021 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.
 2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 7 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania promocji na Dzień Kobiet dokona zakupu produktu/ów z kolekcji damskiej wszystkich marek dostępnych w sklepie internetowym MM SPORT, po wpisaniu kodu rabatowego LABELLA w koszyku, ma możliwość otrzymania specjalnego rabatu 10%. 
 3. W przypadku osób, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, naliczona zostanie korzystniejsza oferta promocyjna. Inne wewnętrzne programy promocyjne nie obowiązują w przypadku zakupu w ww. promocji.
 4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania.
 5. W przypadku chęci zwrotu produktu/ów zakupionych w ramach promocji na Dzień Kobiet -10%, sklep MM SPORT zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt. 


   Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.mmsport.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mmsport.pl.
 3. Biorąc udział w Ofercie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Oferty określone w regulaminie.
 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego.
pixel