0,00 zł

Sposoby i terminy płatności za produkt

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  • Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  • Płatność gotówką oraz kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru osobistego.
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (66 1050 1445 1000 0090 3125 0690 - ING Bank Śląski S.A)
  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu imoje.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.imoje.pl.
  • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu imoje.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: imoje.pl – ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

Termin płatności:

  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie tego terminu, w przypadku braku wpłaty Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.

 

pixel