Promocja marki Gumbies i Hawkers -50% na drugi produkt w mmsport.pl

REGULAMIN PROMOCJI GUMBIES I HAWKERS - 50% NA DRUGI PRODUKT

 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji na drugi produkt - 50% jest firma MM SPORT Maciej Maciantowicz spółka komandytowa, Kryspinów 357, 32-060 Liszki.

2. Promocja  na drugi produkt - 50% obowiązuje od godziny 10:00 dnia 08.07.2022 do 31.08.2022 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem punktu 1. w Warunki i zasady skorzystania z promocji.

3. Promocja na drugi produkt - 50% obowiązuje w sklepie internetowym MM SPORT działającym w domenie www.mmsport.pl.

4. Promocja na drugi produkt - 50% obowiązuje przy zakupie wszystkich nieprzecenionych produktów marki Hawkers i Gumbies w sklepie internetowym MM SPORT. Bezpośredni link do promocji to Drugi produkt -50%

5. Rabat 50% liczony jest od tańszego produktu w sklepie.

6. Promocja na drugi produkt - 50%  nie łączy się z innymi promocjami i wewnętrznymi programami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora (karty rabatowe, programy partnerskie, kody rabatowe itp.)

7. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

 

 Warunki i zasady skorzystania z promocji 

1. Czas trwania oferty obejmuje okres od godziny 10:00 dnia 08.07.2022 do 31.08.2022 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie promocji na drugi produkt - 50% dokona zakupu dwóch lub wielokrotności (maksymalnie 8 sztuk) nieprzecenionych produktów marki Gumbies i Hawkers, ma możliwość otrzymania specjalnego rabatu 50% na każdy tańszy produkt. Algorytm przyznania rabatu wygląda następująco:

  • zakup 2 produktów: klient otrzymuje rabat 50% na 1 najtańszy produkt w koszyku
  • zakup 3 produktów: klient otrzymuje rabat 50% na 1 najtańszy produkt w koszyku
  • zakup 4 produktów: klient otrzymuje rabat 50% na 2 najtańsze produkty w koszyku
  • zakup 5 produktów: klient otrzymuje rabat 50% na 2 najtańsze produkty w koszyku
  • zakup 6 produktów: klient otrzymuje rabat 50% na 3 najtańsze produkty w koszyku
  • zakup 7 produktów: klient otrzymuje rabat 50% na 3 najtańsze produkty w koszyku
  • zakup 8 produktów: klient otrzymuje rabat 50% na 4 najtańsze produkty w koszyku

Aby rabat został naliczony, zakup ten musi zostać wykonany jednorazowo, podczas jednego zamówienia – dodając nieprzecenione produkty marki Gumbies i Hawkers do koszyka zakupowego.

3. Udzielony rabat z tytułu promocji na drugi produkt - 50% nie łączy się z innymi ofertami i promocjami, jakie mogą być udzielane w sklepie MM SPORT. W przypadku osób, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, naliczona zostanie korzystniejsza oferta promocyjna. Inne rabaty nie obowiązują w przypadku zakupu w ww. promocji.

4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania.

5. W przypadku chęci zwrotu produktów zakupionych w ramach promocji na drugi produkt - 50% Klient zobowiązany jest zwrócić również produkty na który przyznany został rabat -50%, gdyż nie spełnia wówczas wymagań promocji. W przypadku zwrotu jednego produktu zakupionego w ramach promocji na drugi produkt - 50%, Klient płaci wówczas za drugi zatrzymany produkt cenę regularną, bez rabatu 50%. Sklep MM SPORT dopuszcza możliwość zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu Zwrotów i Reklamacji dostępnego na stronie sklepu: www.mmsport.pl. W przypadku zwrotu produktu, na zakup którego został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep MM SPORT zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt.


 Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.mmsport.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mmsport.pl.

3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie.

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego.

pixel