Regulamin promocji Back to School - plecak/worek Ozsee Sackpack za 1 zł

REGULAMIN BACK TO SCHOOL - PLECAK/WOREK OZSEE SACKPACK ZA 1 ZŁ

 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji Back to School jest firma MM SPORT Maciej Maciantowicz spółka komandytowa, Kryspinów 357, 32-060 Liszki.

2. Promocja  Back to School obowiązuje od godziny 12:00 dnia 12.08.2022 do 04.09.2022 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem punktu 1. w Warunki i zasady skorzystania z promocji.

3. Promocja Back to School obowiązuje w sklepie internetowym MM SPORT działającym w domenie www.mmsport.pl.

4. Promocja Back to School obowiązuje przy zakupie wszystkich produktów dowolnej marki w sklepie internetowym MM SPORT. Bezpośredni link do promocji to mmsport.pl

5. Promocja Back to School - nie łączy się z innymi promocjami i wewnętrznymi programami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora (karty rabatowe, programy partnerskie, kody rabatowe itp.)

6. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.


 Warunki i zasady skorzystania z promocji 

1. Czas trwania promocji Back to School obejmuje okres od godziny 12:00 dnia 12.08.2022 do 04.09.2022 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 6 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania promocji dokona zakupu dowolnych produktów dostępnych w sklepie internetowym MMSPORT.pl na łączną kwotę nie mniejszą niż 299 zł, ma możliwość jednoczesnego zakupu w cenie 1 złoty (1,00 zł) wybranych plecaków Ozsee Sackpack pod nastepującymi kodami produktu: 1240539-005, 1240539-402, 1240539-411 lub 1240539-601 - spośród czterech modeli dostępnych w sklepie. Aby rabat został naliczony, zakup ten musi zostać wykonany jednorazowo, podczas jednego zamówienia – dodając wszystkie wymagane ofertą produkty do koszyka zakupowego.

3. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu dowolnych produktów na łączną kwotę nie mniejszą niż 299 zł – poprzez dodanie wybranego modelu plecaka Ozsee Sackpack do koszyka. Wówczas system uaktywni Ofertę „Plecak/worek za 1 ZŁ”.

4. Zwielokrotnienie ilości zakupów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu na większą ilość plecaków Ozsee Sackpack.

5. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania (jednoczesny zakup dowolnych produktów na kwotę nie mniejszą niż 299 zł) składając odrębne zamówienie.

6. W przypadku zwrotu/ów dowolnych produktów zakupionych w ramach promocji Back to School, Klient zobowiązany jest zwrócić również plecak Ozsee Sackpack, gdyż nie spełnia wówczas wymagań promocji, która upoważnia do rabatu na plecak, tylko w przypadku zakupów na łączną kwotę nie mniejszą niż 299 zł. W przypadku zwrotu zakupionych produktów bez plecaka Ozsee Sackpack, Klientowi potrącona zostanie wartość plecaka na kwotę 49,95 zł.


 Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.mmsport.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mmsport.pl.

3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie.

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego.

pixel