Regulamin promocji "Torba za 1 zł"

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ „Torba za 1 ZŁ”
 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem oferty specjalnej „Torba za 1 ZŁ” jest:
firma MMSport s.j. Maciej Maciantowicz, ul. Księcia Józefa 54A, 30-206 Kraków, oficjalny dystrybutor marki Under Armour w Polsce.

2. Oferta specjalna „Torba za 1 ZŁ” obowiązuje od dnia 08.11.2018 do 20.11.2018 lub do wyczerpania zapasów.

3. Oferta obowiązuje w sklepie internetowym MMSport działającym w domenie www.mmsport.pl i dotyczy produktów marki Under Armour.

4. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego. Wyjątkiem od tej zasady są osoby z kontami partnerskimi. 
 

Warunki i zasady skorzystania z oferty specjalnej

1. Czas trwania oferty obejmuje okres 08.11.2018 do 20.11.2018 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Oferty dokona zakupu minimum 1 pary butów marki Under Armour dostępnych w sklepie internetowym MMSPORT.pl na kwotę nie mniejszą niż 249,95 zł, ma możliwość jednoczesnego zakupu w cenie 1 złoty (1,00 zł) wybranego modelu torby na buty (UA Shoe Bag kod produktu: 1316577-041 lub 1316577-001) - spośród dwóch modeli dostępnych w sklepie. Aby rabat został naliczony, zakup ten musi zostać wykonany jednorazowo, podczas jednego zamówienia – dodając wszystkie wymagane ofertą produkty do koszyka zakupowego.

3. Udzielony rabat z tytułu Oferty „Torba za 1 ZŁ” nie łączy się z innymi ofertami i promocjami, jakie mogą być udzielane w sklepie MMSport. Osoby, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, w przypadku chęci skorzystania z Oferty „Torba za 1 ZŁ” pozbawieni są dodatkowych zniżek i mogą skorzystać z Oferty na takiej samej zasadzie jak pozostałe osoby. Inne rabaty nie obowiązują w przypadku zakupu wymienionych modeli toreb na buty Under Armour.

4. Rabat musi zostać zrealizowany w momencie dokonywania zakupu 1 pary obuwia na kwotę nie mniejszą niż 249,95 zł marki Under Armour – poprzez dodanie wybranego modelu torby do koszyka. Wówczas system uaktywni Ofertę „Torba za 1 ZŁ”.

5. Zwielokrotnienie ilości zakupów nie uprawnia klienta do uzyskania rabatu na większą ilość toreb.  

6. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania (jednoczesny zakup butów marki Under Armour na kwotę nie mniejszą niż 249,95 zł) składając odrębne zamówienie.

7. W przypadku zwrotu któregokolwiek z produktów zakupionych w ramach Oferty „Torba za 1 ZŁ” Klient zobowiązany jest zwrócić również wybrany model torby na buty, gdyż nie spełnia wówczas wymagań Oferty specjalnej, która upoważnia do rabatu na torbę tylko w przypadku zakupu obuwia marki Under Armour na kwotę nie mniejszą niż 249,95 zł. Sklep MMSport dopuszcza możliwość zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu Zwrotów i Reklamacji dostępnego na stronie sklepu: www.mmsport.pl. W przypadku zwrotu produktu, na zakup którego został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep MMSport zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt. 

 
Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.mmsport.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mmsport.pl. 

3. Biorąc udział w Ofercie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Oferty określone w regulaminie.

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

pixel