Czas prezentów. Drugi, nieprzeceniony produkt 30% taniej

REGULAMIN PROMOCJI "CZAS PREZENTÓW - DRUGI, NIEPRZECENIONY PRODUKT 30% TANIEJ" Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji "Drugi, nieprzeceniony produkt 30% taniej" jest firma MM SPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Księcia Józefa 54A, 30-206 Kraków.

2. Promocja "Drugi, nieprzeceniony produkt 30% taniej" obowiązuje od godziny 12:00 dnia 01.12.2020 do 16.12.2020 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem punktu 1. w Warunki i zasady skorzystania z promocji.

3. Promocja "Drugi, nieprzeceniony produkt 30% taniej" obowiązuje w sklepie internetowym MM SPORT działającym w domenie www.mmsport.pl.

4. Promocja "Drugi, nieprzeceniony produkt 30% taniej" obowiązuje wyłącznie przy zakupie nieprzecenionych produktów wszystkich marek dostępnych w sklepie internetowym MM SPORT. Bezpośredni link do promocji to Drugi, nieprzeceniony produkt -30%

5. Rabat 30% liczony jest od aktualnej ceny towaru w sklepie. Produkty przecenione oraz na wyprzedaży nie są objęte promocją.

6. Promocja "Drugi, nieprzeceniony produkt 30% taniej" nie łączy się z innymi promocjami i wewnętrznymi programami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora (karty rabatowe, programy partnerskie, kody rabatowe itp.)

7. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

 

 Warunki i zasady skorzystania z promocji 

1. Czas trwania oferty obejmuje okres od godziny 12:00 dnia 01.12.2020 do 16.12.2020 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie promocji "Drugi, nieprzeceniony produkt 30% taniej" dokona zakupu dwóch lub wielokrotności (maksymalnie 8 sztuk) produktów z nowej kolekcji ma możliwość otrzymania specjalnego rabatu 30% na każdy tańszy produkt. Algorytm przyznania rabatu wygląda następująco:

  • zakup 2 produktów: klient otrzymuje rabat 30% na 1 najtańszy produkt w koszyku
  • zakup 3 produktów: klient otrzymuje rabat 30% na 1 najtańszy produkt w koszyku
  • zakup 4 produktów: klient otrzymuje rabat 30% na 2 najtańsze produkty w koszyku
  • zakup 5 produktów: klient otrzymuje rabat 30% na 2 najtańsze produkty w koszyku
  • zakup 6 produktów: klient otrzymuje rabat 30% na 3 najtańsze produkty w koszyku
  • zakup 7 produktów: klient otrzymuje rabat 30% na 3 najtańsze produkty w koszyku
  • zakup 8 produktów: klient otrzymuje rabat 30% na 4 najtańsze produkty w koszyku

Aby rabat został naliczony, zakup ten musi zostać wykonany jednorazowo, podczas jednego zamówienia – dodając wymagane dla promocji produkty do koszyka zakupowego.

3. Udzielony rabat z tytułu promocji „Drugi, nieprzeceniony produkt 30% taniej" nie łączy się z innymi ofertami i promocjami, jakie mogą być udzielane w sklepie MM SPORT. W przypadku osób, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, naliczona zostanie korzystniejsza oferta promocyjna. Inne rabaty nie obowiązują w przypadku zakupu w ww. promocji.

4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania.

5. W przypadku chęci zwrotu produktów zakupionych w ramach promocji „Drugi, nieprzeceniony produkt 30% taniej” Klient zobowiązany jest zwrócić również produkty na który przyznany został rabat -30%, gdyż nie spełnia wówczas wymagań promocji. W przypadku zwrotu jednego produktu zakupionego w ramach promocji „Drugi, nieprzeceniony produkt 30% taniej” Klient płaci wówczas za drugi zatrzymany produkt cenę regularną, bez rabatu 30%. Sklep MM SPORT dopuszcza możliwość zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu Zwrotów i Reklamacji dostępnego na stronie sklepu: www.mmsport.pl. W przypadku zwrotu produktu, na zakup którego został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep MM SPORT zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt.


 Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.mmsport.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mmsport.pl.

3. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie.

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego.

pixel