Dodatkowe 15% na buty trekkingowe Keen i Lumberjack

 

REGULAMIN promocji dodatkowe 15% na buty trekkingowe Keen i Lumberjack

   Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji dodatkowe 15% na buty trekkingowe Keen i Lumberjack jest firma MM SPORT Maciej Maciantowicz spółka komandytowa, ul. Krakowiaków 12, 32-060 Kryspinów.
 2. Promocja dodatkowe 15% na buty trekkingowe Keen i Lumberjack obowiązuje od godziny 10:00 dnia 05.07.2024 do 16.07.2024 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem punktu 1. w „Warunki i zasady skorzystania z promocji dodatkowe 15% na buty trekkingowe Keen i Lumberjack”.
 3. Promocja dodatkowe 15% na buty trekkingowe Keen i Lumberjack obowiązuje w sklepie internetowym MM SPORT działającym w domenie www.mmsport.pl.
 4. Promocja dodatkowe 15% na buty trekkingowe Keen i Lumberjack obowiązuje przy zakupie obuwia trekkingowego marki Keen oraz Lumberjack, w sklepie internetowym MM SPORT. Bezpośredni link do promocji to dodatkowe 15% na buty trekkingowe Keen i Lumberjack
 5. Promocja dodatkowe 15% na buty trekkingowe Keen i Lumberjack nie łączy się z innymi wewnętrznymi programami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora (karty rabatowe, programy partnerskie itp.)
 6. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

 

   Warunki i zasady skorzystania z promocji dodatkowe 15% na buty trekkingowe Keen i Lumberjack

 1. Czas trwania oferty obejmuje okres od godziny 10:00 dnia 05.07.2024 do 16.07.2024 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.
 2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 6 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania promocji dodatkowe 15% na buty trekkingowe Keen i Lumberjack dokona zakupu butów trekkingowych marki Keen i Lumberjack, dostępnych w sklepie internetowym MM SPORT, ma możliwość otrzymania specjalnego rabatu 15%. 
 3. W przypadku osób, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, naliczona zostanie korzystniejsza oferta promocyjna. Inne wewnętrzne programy promocyjne nie obowiązują w przypadku zakupu w ww. promocji.
 4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania.
 5. W przypadku chęci zwrotu produktu/ów zakupionych w ramach promocji dodatkowe 15% na buty trekkingowe Keen i Lumberjack, sklep MM SPORT zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt. 


   Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.mmsport.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mmsport.pl.
 3. Biorąc udział w Ofercie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Oferty określone w regulaminie.
 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego.
pixel