Rabat 10% z okazji Dnia Dziecka w MMSPORT.pl

REGULAMIN PRZYZNANIA RABATU 10% Z OKAZJI DNIA DZIECKA


   Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem akcji rabatowej z okazji Dnia Dziecka -10% jest firma MM SPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Księcia Józefa 54A, 30-206 Kraków.
 2. Akcja rabatowa -10% obowiązuje od godziny 12:00 dnia 29.05.2020 do 01.06.2020 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów, z zastrzeżeniem punktu 1. w „Warunki i zasady skorzystania z rabatu 10%"
 3. Rabat 10% obowiązuje w sklepie internetowym MM SPORT działającym w domenie www.mmsport.pl. Bezpośredni link do promocji: https://mmsport.pl/
 4. Rabat z okazji Dnia Dziecka -10% obowiązuje na cały asortyment w sklepie internetowym MM SPORT. 
 5. Klient otrzymuje dodatkowe 10% rabatu na cały asortyment po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego DZIECKO. Rabat łączy się z innymi promocjami. Produkty przecenione oraz na wyprzedaży też są objęte dodatkowym rabatem.
 6. Rabat z okazji Dnia Dziecka -10% nie łączy się z innymi promocjami i wewnętrznymi programami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora (karty rabatowe, programy partnerskie itp.)
 7. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.

 

   Warunki i zasady skorzystania z rabatu 10%

 1. Czas trwania oferty obejmuje okres od godziny 12:00 dnia 29.05.2020 do 01.06.2020 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania akcji rabatowej z okazji Dnia Dziecka.
 2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 7 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie akcji rabatowej z okazji Dnia Dziecka dokona zakupu dowolnych produktów dostępnych w sklepie internetowym MM SPORT, po wpisaniu kodu rabatowego DZIECKO, ma możliwość otrzymania specjalnego rabatu 10%. 
 3. Udzielony rabat z okazji Dnia Dziecka -10% łączy się z innymi promocjami, jakie mogą być udzielane w sklepie MM SPORT.
 4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania.
 5. W przypadku chęci zwrotu produktu/ów zakupionych w ramach akcji rabatowej -10%, sklep MM SPORT zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt. 


   Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.mmsport.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mmsport.pl.
 3. Biorąc udział w akcji rabatowej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady przyznania rabatu określone w regulaminie.
 4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowane przepisy Kodeksu cywilnego.
pixel