Regulamin promocji na Dzień Kobiet

REGULAMIN PROMOCJI NA DZIEŃ KOBIET
 
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji na Dzień Kobiet jest: firma MMSport s.j. Maciej Maciantowicz, ul. Księcia Józefa 54A, 30-206 Kraków.

2. Promocja na Dzień Kobiet obowiązuje od dnia 04.03.2019 do 08.03.2019.

3. Oferta obowiązuje w sklepie internetowym MMSport działającym w domenie www.mmsport.pl i dotyczy produktów marki UNDER ARMOUR.

4. Oferta obowiązuje tylko przy zakupie produktów z nowej kolekcji damskiej marki UNDER ARMOUR.

5. Uczestnikiem oferty może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach oferty jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego. 

6. Promocją na Dzień Kobiet nie są objęte osoby, które należą do programów partnerskich i programów rabatowych prowadzonych przez Organizatora oraz pracownicy.  

 

Warunki i zasady skorzystania z Promocji

1. Czas trwania promocji obejmuje okres od godziny 10:00 dnia 04.03.2019 do 08.03.2019 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia jak i wydłużenia okresu obowiązywania promocji.

2. Każda osoba, o której mowa w pkt. 5 Postanowień Ogólnych Regulaminu, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu nowej kolekcji damskiej za kwotę minimum 150 zł marki UNDER ARMOUR, ma możliwość otrzymania specjalnego rabatu 50% na wybrane torby fitness. Aby rabat został naliczony, zakup ten musi zostać wykonany jednorazowo, podczas jednego zamówienia – dodając wymagane dla Promocji produkty do koszyka zakupowego.

3. Lista wybranych toreb fitness biorąca udział w Promocji wyszczególnionej w punkcie 2 warunków i zasad skorzystania z Promocji: 

http://mmsport.pl/pol_m_Torby-3369.html

UA On The Run Tote 1277409-752
Motivator Duffle 1291010-508
Motivator Duffle 1291010-923
UA Favorite Duffel 2.0 1294743-035
UA Favorite Duffel 2.0 1294743-159
UA Favorite Duffel 2.0 1294743-441
UA Favorite Duffel 2.0 1294743-819
UA Favorite Duffel 2.0 1294743-862
UA Favorite Duffel 2.0 1294743-942
Essentials Sackpack 1306394-703
Essentials Sackpack 1306394-890
UA Favorite Tote 1308932-002
UA Favorite Tote 1308932-349
UA Favorite Graphic Tote 1308932-425
UA Favorite Tote 1308932-890
UA Favorite Graphic Tote 1308932-985

3. Udzielony rabat z tytułu Promocji na Dzień Kobiet nie łączy się z innymi ofertami i promocjami, jakie mogą być udzielane w sklepie MMSport. W przypadku osób, które posiadają rabat na zakupy przypisany do swojego konta, naliczona zostanie korzystniejsza oferta promocyjna. Inne rabaty nie obowiązują w przypadku zakupu w ww. promocji. 

4. Klient może skorzystać z rabatu więcej niż jeden raz, pod warunkiem, że spełni te same warunki do jego uzyskania.

5. W przypadku zwrotu któregokolwiek z produktów zakupionych w ramach Promocji na Dzień Kobiet, Klient zobowiązany jest zwrócić również torbę, na który przyznany został rabat -50%. Jest to uzasadnione tym, iż Klient nie spełnia wówczas wymagań Promocji, która upoważnia do rabatu na torbę tylko w przypadku zakupu produktów marki UNDER ARMOUR na kwotę nie mniejszą niż 150 zł. Sklep MMSport dopuszcza możliwość zwrotu torby, na który został udzielony rabat z zachowaniem postanowień Regulaminu Zwrotów i Reklamacji dostępnego na stronie sklepu: www.mmsport.pl. W przypadku zwrotu produktu, na zakup którego został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep MMSport zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony produkt. 

 

Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego www.mmsport.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mmsport.pl. 

3. Biorąc udział w Ofercie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Oferty określone w regulaminie.

4. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
pixel